Steel.OutletHalf.com ในนาม OutletHalf.com เป็นร้านจำหน่ายเหล็กและอุปกรณ์ก่อสร้างออนไลน์หลายชนิด เรามีพันธมิตรทางการค้าหลายที่ เพื่อบริหารต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตัดต้นทุนในเรื่องการบริหารร้านออกไปแต่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐานโรงงานเหมือนเดิม แต่ได้ในราคาถูกลงเพราะเราตัดต้นทุนต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว
แต่เนื่องจากเหล็กเป็นสินค้าที่ราคาผันผวนบ่อย ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบราคาเหล็กก่อนซื้อทุกครั้ง Steel.OutletHalf.com ยินดีเสนอราคาให้ท่านพิจารณา เพียงกรอกข้อมูล ชื่อ และ email ท่านจะได้รับราคาจากระบบอัตโนมัติทาง email ที่แจ้งไว้