เหตุผลที่ราคาเหล็กแพงขึ้น

image

เหตุผลที่ราคาเหล็กแพงขึ้น

แม้จะใช่สินค้าตามกระแส แต่การใช้เหล็กก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน โดนเฉพาะผู้รับ
เหมา ที่จะต้องคอยเช็คราคาเหล็กอยู่ตลอดเวลา เพราะราคาเหล็ก มีความขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ  แต่กระนั้นบรรดาช่างทั้งหลายก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เหล็ก เพราะไม่มีอะไรมาทดแทนได้ แต่ก็อย่างที่บอกคือ จะต้องคอยเช็คราคาเหล็กตลอด บางคนซื้อเหล็กตุนไว้ในช่วงที่ราคาเหล็กขยับลง แต่บางคนพลาด ไปเหมาซื้อเหล็กในช่วงราคาแพง ทำให้กำไรที่น่าจะได้ กลับต้องลดลงไปอีก ส่วนอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาเหล็กแพงขึ้นเรื่อยๆ กันนะ

เงินเฟ้อสินค้าเพิ่มราคาเหล็กก็เพิ่ม
เพราะทางด้านการเงินยังคงประสบปัญหาเงินเฟ้อ ที่ขยับสูงขึ้น สินค้าหลายชนิดก็มีราคาแพงขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่กู่ไม่กลับแม้กระทั่งสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในกระแสอินเทรนด์อย่าง “เหล็ก” ก็ยังมีราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยปัจจุบันราคาเหล็กถูกปรับเพิ่มขึ้นมามาก  ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวที่รู้ว่าราคาเหล็กแพงขึ้น หากแต่ยังมี ที่ผู้บริโภคคนอื่นๆ ก็เริ่มรับรู้ราคาเหล็ก และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าที่เกี่ยวกับเหล็กเช่นกัน    ไม่ว่าจะเป็นราคาบ้าน หรือ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ

ราคาเหล็กเพิ่มขึ้นเพราะความต้องการมากขึ้น
สิ่งที่ทำให้ราคาเหล็กเพิ่มขึ้นอันดับแรกเลยก็คือ  ปริมาณการผลิตลดลง แต่ความต้องการเหล็ก ราคาเหล็กจึงสูงขึ้นตาม 
ถ่านโค้กที่เป็นวัตถุดิบสำคัญและราคาแร่เหล็กสูงขึ้น ทำให้ราคาเหล็กแพงขึ้น อำนาจในการต่อรองราคาให้ปรับเพิ่มขึ้น 
เพราะเกิดการรวมกิจการของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่และผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่  

การส่งออกจากจีนน้อยลงทำให้ราคาเหล็กสูงขึ้น
ตอนนี้ทางจีนการขยายกำลังการผลิตเท่ากับความต้องการ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลคือไม่ให้มีเหล็กขาด และเกิน  รวมถึงลดปริมาณการส่งออกลง ทำให้ทั่วโลกเกิดภาวะตึงตัว ทำให้กลุ่มผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ส่งออกน้อยลงเช่นกัน ซึ่งทางจีนได้ตั้งเป้า  ว่าจะให้เกิดโรงงานเหล็กยักษ์ใหญ่ในแต่ละมณฑลเพียง 4-5 ราย ซึ่งแม้ราคาเหล็กจะสูงขึ้นก็ตาม ส่วนอเมริกาใต้ก็เริ่มส่งออกเหล็กน้อยลง ซึ่งความต้องการของเหล็กยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งสวนกระแสกับผู้ผลิตและส่งออก ทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกยังคงสูงขึ้น

ต้นทุนแร่เหล็กพุ่ง ราคาเหล็กก็พุ่ง
แร่เหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญในการผลิตเหล็ก  ราคาแร่เหล็กปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ประเทศที่ต้องนำเข้าแร่เหล็กมีต้นทุนสูงขึ้น ราคาเหล็กจึงสูงขึ้นตามอย่างรวดเร็ว ส่วนเศษเหล็กและ เหล็กดิบ  2 ใน 3 เป็นการเอาแร่เหล็กมาถลุง อีก 1 ใน 3 เป็นการเอาเศษเหล็กมาหลอม  ราคาเหล็กถูกลงเพราะมีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพของเหล็กที่ผลิต จากการหลอมไม่สามารถนำไปใช้ผลิตสินค้า กลุ่มไฮเอนด์อย่างพวก เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัวถังรถยนต์ได้