เหล็กเส้น ราคาเหล็กเส้น

เหล็กเส้นกลม องค์ประกอบหลักของทั้งฐานราก หรือแม้กระทั่งภายในส่วนประกอบของเสา และคานบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องมาตรฐาน และความเต็มแท้แน่นอนของเหล็ก เหล็กเส้นกลมของเรามาตรฐานมอก. น้ำหนักเต็มทุกเส้น ราคามาตรฐานโรงงาน หากมีปริมาณซื้อมากก็ขอราคาพิเศษได้เลย

เหล็กข้ออ้อย

เหล็ก header

เหล็กข้ออ้อย มาตรฐาน มอก. น้ำหนักได้มาตรฐาน มั่นใจหายห่วง เหล็กเต็มทุกเส้น เหมาะสำหรับโครงการหมู่บ้าน บ้านจัดสรร ร้านค้าที่นำไปจำหน่ายต่อ เจ้าของบ้านหรือช่างรับเหมาที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย  เพื่อบ้านคงทนถาวร มีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้างาน